Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Hornsyld Idrætscenter berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Hornsyld Idrætscenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Hornsyld Idrætscenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Hornsyld Idrætscenter eller kunden. Opsigelse kan ske ved udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside.  

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Hornsyld Idrætscenter ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Vilkår for Kontobetalingsordning

Hornsyld Idrætscenter

 

Indledning

Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

 

Kontobetaling ordningen udstedes af Hornsyld Idrætscenter og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Hornsyld Idrætscenter, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.

 

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Hornsyld Idrætscenter benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

 

anvendelse af kontobetaling

Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Hornsyld Idrætscenter’s aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

 

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.hicenter.dk.

 

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside www.hicenter.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

 

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Hornsyld Idrætscenter købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

 

 

 

 

Afbud til tilmeldt aktivitet og fortrydelsesret

Kunden kan indtil 3 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.hicenter.dk eller på terminalerne opstillet i foreningens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

 

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

 

Sikkerhed

Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.

 

Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.

 

Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Hornsyld Idrætscenter til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

 

Behandling af personoplysninger

Hornsyld Idrætscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Hornsyld Idrætscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.

De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Hornsyld Idrætscenter.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

 

Gyldighedsperiode

Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Hornsyld Idrætscenter eller kunden.

 

Opsigelse kan ske ved udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.

 

Hornsyld Idrætscenter kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.

 

Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.

Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

 

Tilbagebetaling

Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.

 

For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

 

Beløbsgrænser

Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 1.000.

 

For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

 

Hæftelse og ansvar

Hornsyld Idrætscenter hæfter ikke for misbrug og anden uberettiget anvendelse af kontobetaling ordningen, og Kunden bærer dermed det fulde ansvar for enhver brug på medlemskontoen.

 

Hornsyld Idrætscenter opfordrer derfor til, at der udøves særlig agtpågivenhed med opbevaring af brugernavn og adgangskode.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

 

Behandling af personoplysninger

Hornsyld Idrætscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Hornsyld Idrætscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

 

Ved handel gennem webshoppen på www.hicenter.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Hornsyld Idrætscenter, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Hornsyld Idrætscenter som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Hornsyld Idrætscenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Hornsyld Idrætscenter fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

 

Hornsyld Idrætscenter

Nørremarksvej 3

8783 Hornsyld

CVR-nr: 84 57 66 11

 

Tlf.: +45 7568 7211

E-mail: post@hicenter.dk

 

 

Til forside
Find os på Facebook
TRÆN FRIT PÅ ALLE HOLD - med et måneds-abonnement
FRI SPIN alt hvad du har lyst til for KUN 175.- kr. pr. måned
Torsdags-spisningen er så populær, at hvis du vil sikre dig din aftensmad, er det en rigtig god ide at forudbestille
TRÆN FRIT PÅ ALLE HOLD - med et måneds-abonnement
FRI SPIN alt hvad du har lyst til for KUN 175.- kr. pr. måned
Torsdags-spisningen er så populær, at hvis du vil sikre dig din aftensmad, er det en rigtig god ide at forudbestille
TRÆN FRIT PÅ ALLE HOLD - med et måneds-abonnement
FRI SPIN alt hvad du har lyst til for KUN 175.- kr. pr. måned
Torsdags-spisningen er så populær, at hvis du vil sikre dig din aftensmad, er det en rigtig god ide at forudbestille
TRÆN FRIT PÅ ALLE HOLD - med et måneds-abonnement
FRI SPIN alt hvad du har lyst til for KUN 175.- kr. pr. måned
Torsdags-spisningen er så populær, at hvis du vil sikre dig din aftensmad, er det en rigtig god ide at forudbestille
TRÆN FRIT PÅ ALLE HOLD - med et måneds-abonnement
FRI SPIN alt hvad du har lyst til for KUN 175.- kr. pr. måned
Torsdags-spisningen er så populær, at hvis du vil sikre dig din aftensmad, er det en rigtig god ide at forudbestille

Hornsyld Idrætscenter - Nørremarksvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 72 11  - post@hicenter.dk - CVR. nr.: 84576611